GO:VN - GTA ONLINE - Voice Chat

GTAONLINE.VN | VOICE SAMP

Thông báo

Bao gồm các thông tin về máy chủ như luật lệ, hệ thống/chức năng của máy chủ
Chủ đề
8
Bài viết
357
Chủ đề
8
Bài viết
357

Luật lệ máy chủ

Luật lệ từ máy chủ
Chủ đề
6
Bài viết
54
Chủ đề
6
Bài viết
54

Khu vực xây dựng

Eshop

Giới thiệu về Eshop
Chủ đề
2
Bài viết
4
Chủ đề
2
Bài viết
4

Đặt hàng Eshop

Chủ đề
147
Bài viết
721
Chủ đề
147
Bài viết
721

Đền bù/Refund

Chủ đề
262
Bài viết
1.3K
Chủ đề
262
Bài viết
1.3K

Khu vực game OOC/IC

Thảo luận chung

Chủ đề
198
Bài viết
1.3K
Chủ đề
198
Bài viết
1.3K

Sự kiện

Chủ đề
9
Bài viết
117
Chủ đề
9
Bài viết
117
Chủ đề
155
Bài viết
735
Chủ đề
443
Bài viết
3.3K

Tin tức

Chủ đề
140
Bài viết
1.3K
Chủ đề
140
Bài viết
1.3K

Hình ảnh & Video

Chủ đề
46
Bài viết
529
Chủ đề
46
Bài viết
529

Báo lỗi

Chủ đề
115
Bài viết
508
Chủ đề
115
Bài viết
508

Khu vực kiện cáo Tòa án kiện cáo

Hồ sơ

Chủ đề
34
Bài viết
207
Chủ đề
34
Bài viết
207
  • Oreo

Kiện cáo người chơi

Chủ đề
727
Bài viết
6.2K
Chủ đề
727
Bài viết
6.2K

Kiện cáo Hacking/Cheat

Chủ đề
80
Bài viết
1.9K
Chủ đề
80
Bài viết
1.9K

Kiện cáo Helper/Advisor

Chủ đề
15
Bài viết
235
Chủ đề
15
Bài viết
235

Kiện cáo thành viên BQT

Chủ đề
38
Bài viết
450
Chủ đề
38
Bài viết
450

Kiện cáo Faction/Gangster

Chủ đề
218
Bài viết
4.8K
Chủ đề
218
Bài viết
4.8K

Kiện cáo lừa đảo

Chủ đề
44
Bài viết
588
Chủ đề
44
Bài viết
588

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
3,970
Bài viết
31,387
Thành viên
2,070
Thành viên mới nhất
Ech_Luc
Bên trên