GO:VN - GTA ONLINE - Voice Chat

GTAONLINE.VN | VOICE SAMP

Thông báo

Bao gồm các thông tin về máy chủ như luật lệ, hệ thống/chức năng của máy chủ
Chủ đề
3
Bài viết
49
Chủ đề
3
Bài viết
49

Luật lệ máy chủ

Luật lệ từ máy chủ
Chủ đề
5
Bài viết
18
Chủ đề
5
Bài viết
18

Khu vực xây dựng

Eshop

Giới thiệu về Eshop
Chủ đề
2
Bài viết
3
Chủ đề
2
Bài viết
3

Đặt hàng Eshop

Chủ đề
20
Bài viết
59
Chủ đề
20
Bài viết
59

Đền bù/Refund

Chủ đề
66
Bài viết
236
Chủ đề
66
Bài viết
236

Khu vực game OOC/IC

Chủ đề
41
Bài viết
146
Chủ đề
53
Bài viết
240
  • Oreo

Tin tức

Chủ đề
31
Bài viết
179
Chủ đề
31
Bài viết
179

Hình ảnh & Video

Chủ đề
17
Bài viết
90
Chủ đề
17
Bài viết
90

Báo lỗi

Chủ đề
16
Bài viết
51
Chủ đề
16
Bài viết
51

Khu vực kiện cáo Tòa án kiện cáo

Kiện cáo người chơi

Chủ đề
92
Bài viết
503
Chủ đề
92
Bài viết
503
  • DarkZ

Kiện cáo Hacking/Cheat

Chủ đề
14
Bài viết
198
Chủ đề
14
Bài viết
198

Kiện cáo Helper/Advisor

Chủ đề
4
Bài viết
7
Chủ đề
4
Bài viết
7
  • DarkZ

Kiện cáo thành viên BQT

Chủ đề
3
Bài viết
66
Chủ đề
3
Bài viết
66
  • Noric

Kiện cáo Faction/Gangster

Chủ đề
35
Bài viết
595
Chủ đề
35
Bài viết
595

Kiện cáo lừa đảo

Chủ đề
2
Bài viết
35
Chủ đề
2
Bài viết
35

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
589
Bài viết
3,158
Thành viên
418
Thành viên mới nhất
Brian_elias
Bên trên