Mở [STAFF] COMMUNITY STAFF AREA

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Oreo

do ya?
Staff member
Game Master
TOP Money
Sweet
Forum Leader
Tham gia
24/5/21
Bài viết
1,290
Điểm tương tác
221
Điểm
63
LOGO.png

COMMUNITY STAFF AREA

Trạng thái tuyển dụng:
MỞ
- Làm đơn theo tiêu đề: [TÊN IC] Đơn xin gia nhập Community Staff
- Tên IC:
- Thời gian làm đơn
- Thời gian đăng ký (Cụ thể từ T2 - CN):
- Hình ảnh /tuido +time > 12 giờ chơi:
- Bạn đã hỗ trợ trên kênh newbie chưa?:
- Bạn có cam đoan nếu như vào đội ngũ bạn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ?
- Cam kết:


Chỉ làm đơn này khi trường hợp không có bộ phận Chief Advisor, CMOTD online.
• Yêu cầu:
- Người chơi trên 12 giờ chơi tại máy chủ.
- Am hiểu luật lệ tại server, đã hỗ trợ tại kênh newbie nhiều lần.
- Biết cách ứng xử, trả lời câu hỏi hợp lí, ngắn gọn, dễ hiểu.
- Tôn trọng cấp trên, làm việc theo quy tắc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Oreo

do ya?
Staff member
Game Master
TOP Money
Sweet
Forum Leader
Tham gia
24/5/21
Bài viết
1,290
Điểm tương tác
221
Điểm
63
@25/05/2021 6:15 PM:
-------------------------
[+] Cập nhật trạng thái tuyển dụng.
[+] Cập nhật mẫu đơn ứng tuyển.
[+] Cập nhật yêu cầu tuyển dụng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Oreo

do ya?
Staff member
Game Master
TOP Money
Sweet
Forum Leader
Tham gia
24/5/21
Bài viết
1,290
Điểm tương tác
221
Điểm
63
@30/05/2021 2:46 PM:
-------------------------
[+] Cập nhật trạng thái tuyển dụng.
 

Oreo

do ya?
Staff member
Game Master
TOP Money
Sweet
Forum Leader
Tham gia
24/5/21
Bài viết
1,290
Điểm tương tác
221
Điểm
63
@01/06/2021 1:37 PM:
-------------------------
[+] Cập nhật trạng thái tuyển dụng.
 

Oreo

do ya?
Staff member
Game Master
TOP Money
Sweet
Forum Leader
Tham gia
24/5/21
Bài viết
1,290
Điểm tương tác
221
Điểm
63
@03/06/2021 AM:
--------------------
[+] Cập nhật trạng thái tuyển dụng.
 

Oreo

do ya?
Staff member
Game Master
TOP Money
Sweet
Forum Leader
Tham gia
24/5/21
Bài viết
1,290
Điểm tương tác
221
Điểm
63
@05/06/2021 7:27 PM:
[+] Cập nhật trạng thái tuyển dụng.
 

Oreo

do ya?
Staff member
Game Master
TOP Money
Sweet
Forum Leader
Tham gia
24/5/21
Bài viết
1,290
Điểm tương tác
221
Điểm
63
@10/06/2021 12:25 PM:
[+] Cập nhật trạng thái tuyển dụng.
 

Oreo

do ya?
Staff member
Game Master
TOP Money
Sweet
Forum Leader
Tham gia
24/5/21
Bài viết
1,290
Điểm tương tác
221
Điểm
63
@15/07/2021 1:52 PM:
[+] Cập nhật trạng thái Tuyển dụng.
 

Oreo

do ya?
Staff member
Game Master
TOP Money
Sweet
Forum Leader
Tham gia
24/5/21
Bài viết
1,290
Điểm tương tác
221
Điểm
63
@19/07/2021 6:47 PM:
[+] Cập nhật trạng thái tuyển dụng.
 

Oreo

do ya?
Staff member
Game Master
TOP Money
Sweet
Forum Leader
Tham gia
24/5/21
Bài viết
1,290
Điểm tương tác
221
Điểm
63
@23/10/2021 8:37 PM:
[+] Cập nhật mẫu đơn tuyển dụng.
 

Oreo

do ya?
Staff member
Game Master
TOP Money
Sweet
Forum Leader
Tham gia
24/5/21
Bài viết
1,290
Điểm tương tác
221
Điểm
63
@5/11/2021 7:31 PM:
[+] Kể từ ngày 5/11/2021 Helper / Advisor sẽ tiến hành trực tiếp tuyển dụng tại máy chủ, những thành viên tham gia kênh hỗ trợ /newbie tốt sẽ được make lên Helper và sẽ làm theo đúng như quy định.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên