Dismiss Notice
Hello Guest, Grand Theft Auto Online mới có bản cập nhật mới. Nhấn vào để xem phiên bản mới! Nhấn vào đây

Thông Báo Luật Xử Phạt (( OOC ))

Thảo luận trong 'Luật lệ' bắt đầu bởi Panda, 3/9/18.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. #1 Panda, 3/9/18
  Chỉnh sửa cuối: 4/9/18
  * Lưu ý: MG, PG, TDM, KOS, DM, DM xác x2 hình phạt ( áp dụng cho Family )
  1. MetaGamming (MG)
  - Áp dụng cho người chơi từ 10 giờ chơi trở xuống: Kick cảnh cáo - Lần 2 : 5 phút
  - Áp dụng cho người chơi từ 10 giờ chơi trở lên: 10 phút


  2. Power Gamming (PG)
  - Áp dụng cho người chơi từ 20 giờ chơitrở xuống: Kick cảnh cáo - Lần 2 : 10 phút

  - Áp dụng cho người chơi từ 20 giờ chơi trở lên: 15 phút

  3. Chicken Running (CR2)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: Kick cảnh cáo - Lần 2 : 10 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 10 phút

  4. Running Man (RM)
  - Áp dụng cho người chơi từ 20 giờ chơi trở xuống: Kick cảnh cáo - Lần 2 : 5 phút
  - Áp dụng cho người chơi từ 20 giờ chơi trở lên: 10 phút

  5. Killing On Slight (KOS)
  - Áp dụng cho người chơi từ 20 giờ chơi trở xuống: 25 phút
  - Áp dụng cho người chơi từ 20 giờ chơi trở lên: 30 phút
  *Lưu ý : KOS Gangster và Faction ( SFPD , FDSA , SANews , Taxi ) : 60 phút


  6. Deathmatching (DM)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: 30 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 35 phút
  *Lưu ý : DM Gangster và Faction ( SFPD , FDSA , SANews , Taxi ) : 60 phút

  7. Revenge Killing (RK)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: 20 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 25 phút

  8. Spawn Killing (SK)


  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: 10 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 15 phút

  9. Healing Gun Fight (HGF)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: 12 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 15 phút

  10. Avoilding Roleplay: (AR)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: 15 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 20 phút


  11. Rush Cover (RC)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: 10 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 15 phút

  12. Crack Shoot/ Quick Spawn (CS/QS)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: 10 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 50 giờ chơi trở lên: 15 phút

  13. Driver By (DB)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: 15 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 20 phút

  14. Car Ramming (CR)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: Kick cảnh cáo - Lần 2 : 10 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 15 phút

  15. Car Parking (CP)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: 10 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 15 phút

  16. NonRP Driving (ND)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: Kick cảnh cáo - Lần 2 : 5 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 10 phút

  17. Car Surfing (CS)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: Kick cảnh cáo - Lần 2 : 5 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 10 phút

  18. NonRP Flying (NF)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 50 giờ chơi trở xuống: Kick cảnh cáo - Lần 2 : 5 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 50 giờ chơi trở lên: 10 phút

  19. Blade Killing (BK)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: Kick cảnh cáo - Lần 2 : 10 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơitrở lên: 15 phút

  20. Ninja Jacking (NJ)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: Kick cảnh cáo - Lần 2 : 30 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 50 giờ chơi trở lên: 35 phút

  21. NonRP Behaviour (NB)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: Kick cảnh cáo - Lần 2 : 5 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 10 phút

  22. NonRP Selling / Buying (NS/NB)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơitrở xuống: Kick cảnh cáo - Lần 2 : 5 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 10 phút

  23. AFK To Avoid / Log To Avoid (ATA/LTA)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: 10 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 15 phút

  24. Animation Exploit (AE)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: 10 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 15 phút

  25. Rush Tazer (RT)
  30 phút

  26. Random Punching (RP2)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: Kick cảnh cáo - Lần 2 : 5 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 10 phút


  27. Cop Baiting/ Docter Baiting (CB/DB2)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: Kick cảnh cáo - Lần 2 : 10 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 15 phút

  28. War Bug Armor (WBA)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: 10 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 15 phút

  29. NonRP Toys (NT)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 10 giờ chơi trở xuống: Kick cảnh cáo - Lần 2 : 5 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 10 giờ chơi trở lên: 10 phút  30. Alt in Public (ATIP)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 10 giờ chơi trở xuống: Kick cảnh cáo - Lần 2 : 5 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 10 giờ chơi trở lên: 10 phút


  31. Bunny Hopping (BH)
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 10 giờ chơi trở xuống: Kick cảnh cáo - Lần 2 : 5 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 10 giờ chơi trở lên: 10 phút

  32. Rape RP ( RR )
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: 15 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 20 phút

  33. Team Deathmatching ( TDM )
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: 40 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 50 giờ chơi trở lên: 60 phút

  34. Safezone
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: 15 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 20 phút

  35. DM xác
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở xuống: Kick cảnh cáo - Lần 2 : 10 phút
  - Áp dụng cho người chơi trên từ 20 giờ chơi trở lên: 15 phút

  *Lưu ý : DM xác thông qua RP cũng bị cấm
  *Lưu ý : Tất cả hình phạt x2 cho Faction
  Hình phạt x2 cho cố vấn  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  I. Hacking

  1. Speedo:
  Khóa tài khoản 12 tiếng
  Khóa tài khoản 24 tiếng
  Khóa tài khoản vĩnh viễn


  2. Cbug:
  Khóa tài khoản 24 tiếng
  Khóa tài khoản 48 tiếng
  Khóa tài khoản vĩnh viễn


  3. Fly:
  Khóa tài khoản 24 tiếng
  Khóa tài khoản 48 tiếng
  Khóa tài khoản vĩnh viễn


  4. Troll car:
  Khóa tài khoản vĩnh viễn


  5. No Spread:
  Khóa tài khoản 24 tiếng
  Khóa tài khoản 48 tiếng
  Khóa tài khoản vĩnh viễn


  6. Animbot:
  Khóa tài khoản 24 tiếng
  Khóa tài khoản 48 tiếng
  Khóa tài khoản vĩnh viễn


  7. Tele Trucker:
  Khóa tài khoản 24 tiếng
  Khóa tài khoản 48 tiếng
  Khóa tài khoản vĩnh viễn


  8. Hacking Weapon:
  System auto banned: Vĩnh viễn


  9. Rapid
  Khóa tài khoản vĩnh viễn


  10. Cleo Fix Car
  Khóa tài khoản 12 tiếng
  Khóa tài khoản 24 tiếng

  Khóa tài khoản vĩnh viễn


  *Lưu ý : Gian dối trong quá trình xin unban tài khoản : Vĩnh viễn

  II. Scam
  Vĩnh viễn


  III. Xúc phạm Admin

  Vĩnh viễn

  IV. Quảng cáo SV

  Vĩnh viễn

  V. Lạm dũng lỗi để mua vui

  Banned ( 72 tiếng )

  VI. Lạm dụng đổi tên để trục lợi, trốn tránh.

  Vĩnh viễn
   
  Quan tâm nhiều
  [ HELPER ] Tuyển Dụng Đợt I bởi Derek, 14/1/19 lúc 20:33
  Một Thời Huyền Thoại bởi Crivens_Rower, 14/1/19 lúc 09:03
  15/1/2019 18:13 bởi Crivens_Rower, 15/1/19 lúc 18:13
  Bài viết mới
  15/1/2019 18:13 bởi Crivens_Rower, 15/1/19 lúc 18:13
 2. update [3/9/2018]
   
 3. update lại luật MG [3/9/2018 - 10 giờ 18 phút ]
   
 4. [UPDATE 9/4/2018] Thời gian xử lý người chơi vi phạm luật OOC và đối với người chơi xử dụng phần mềm thứ ba để tham gia vào game !
   
 5. [Update 4/9/2018] update lại giờ chơi theo mức ở tù
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này