[GO:VN] Nhận rank forum

Bill_Le

Thành viên cấp 1
VIP Member
Donate 2
News
Member
Faction Leader
Tham gia
11/6/21
Bài viết
189
Điểm tương tác
118
Điểm
43
1. Tên ingame: Bill Le
2. Rank: VIP member
3. Hình ảnh (F8 thời gian):
1632697831916.png
Cam kết không gian dối.
 

Oreo

Thành viên đáng yêu
Staff member
System Development
Administrator
Advisor
TOP Money
Tham gia
24/5/21
Bài viết
1,002
Điểm tương tác
178
Điểm
63

Nia_Teo

Thành viên mới
Group
Member
Tham gia
7/9/21
Bài viết
14
Điểm tương tác
2
Điểm
3
1. Tên ingame: Nia Teo
2. Rank: Gangster
3. Hình ảnh (F8 thời gian):
sa-mp-021.png
Cam Kết Không Gian Dối
 

nguyen_chien

Thành viên mới
Police
Member
Tham gia
20/7/21
Bài viết
48
Điểm tương tác
6
Điểm
13
1. Tên ingame: Nguyen_chien
2. Rank: LSPD
3. Hình ảnh (F8 thời gian):
sa-mp-004.png
CAM KẾT KHÔNG GIAN DỐI.
 

Long__Nhat

Thành viên mới
Group
Member
Tham gia
5/8/21
Bài viết
80
Điểm tương tác
2
Điểm
13
Tên IC: ANH_NHAT
Rank: Gangster
Hình ảnh(F8 thời gian)
sa-mp-000.png
sa-mp-001.png
Cam kết không gian dối.
 

Oreo

Thành viên đáng yêu
Staff member
System Development
Administrator
Advisor
TOP Money
Tham gia
24/5/21
Bài viết
1,002
Điểm tương tác
178
Điểm
63

Thai_Hung327

Thành viên mới
Police
Member
Tham gia
19/7/21
Bài viết
83
Điểm tương tác
10
Điểm
13
1. Tên IC : Thai Huwng
2. Rank : LSPD
3. F8 + /timesa-mp-179.png
 

Fren_Lam

Thành viên mới
Member
Tham gia
6/7/21
Bài viết
52
Điểm tương tác
2
Điểm
13
1. Tên ingame: Fren Lam
2. Rank: LSPD
3. Hình ảnh (F8 thời gian):
1633397719985.png
Cam kết không gian dối.
 

Letran_Dinhduong

Thành viên cấp 1
Police
Member
Tham gia
25/5/21
Bài viết
146
Điểm tương tác
14
Điểm
13
1. Tên ingame: Rock_Lee
2. Rank: LSPD
3. Hình ảnh (F8 thời gian):sa-mp-005.png
Cam kết không gian dối.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kendick_Drama

Thành viên mới
News
Member
Tham gia
7/9/21
Bài viết
23
Điểm tương tác
10
Điểm
3
1. Tên ingame: Kendick_Drama
2. Rank: SANEWS
3. Hình ảnh (F8 thời gian):
wdIc3KN.jpg

Cam kết không gian dối.
 

Lil_Rau

Thành viên cấp 1
Police
Member
Tham gia
31/5/21
Bài viết
181
Điểm tương tác
22
Điểm
13
1. Tên ingame: Lil Rau
2. Rank: LSPD
3. Hình ảnh (F8 thời gian):
sa-mp-006.png
 

Bad_Roy

Thành viên mới
Police
Member
Tham gia
27/6/21
Bài viết
7
Điểm tương tác
0
Điểm
1
1. Tên ingame: Bad Roy
2. Rank: LSPD
3. Hình ảnh (F8 thời gian):
Cam kết không gian dối.
 

Đính kèm

  • sa-mp-151.png
    sa-mp-151.png
    423.2 KB · Xem: 4
Chỉnh sửa lần cuối:

Oreo

Thành viên đáng yêu
Staff member
System Development
Administrator
Advisor
TOP Money
Tham gia
24/5/21
Bài viết
1,002
Điểm tương tác
178
Điểm
63

Money_Cheems

Thành viên mới
Medic
Member
Tham gia
12/9/21
Bài viết
35
Điểm tương tác
4
Điểm
13
1. Tên ingame: Money Cheems
2. Rank: LSMD
3. Hình ảnh (F8 Thời gian): sa-mp-079.png
Cam kết không gian dối
 

Go_Han

Thành viên mới
Police
Member
Tham gia
19/9/21
Bài viết
10
Điểm tương tác
1
Điểm
3
1.Tên ingame : Go_Han
2.Rank : LSPD
3.Hình ảnh ( /time f8 )

1634524511414.png
Cam Kết Không Gian Dối
 
Bên trên