Recent Content by Lam_Gay

 1. Lam_Gay

  Chờ xử lí Đơn xin refund

  Tkam Lkam
 2. Lam_Gay

  Chờ xử lí Xin Refund cây DE

  Trc t bị bug như này có đc rf đâu
 3. Lam_Gay

  Kiện NH_gamerz (16097)

  Đi sớm
 4. Lam_Gay

  đơn xin tham gia San Andreas News

  Rất chi là rờ pê
 5. Lam_Gay

  đơn xin tham gia San Andreas News

  Tên nỏn rờ pê
 6. Lam_Gay

  Kiện nico_nico

 7. Lam_Gay

  Kiện nico_nico

  Tình iu vk ck qua mạng ỏ ỏ ỏ
 8. Lam_Gay

  Kiện nico_nico

  Rác như cái tên
 9. Lam_Gay

  Kiện nico_nico

  M cút
 10. Lam_Gay

  Kiện nico_nico

  Nếu kiện được kiểu bạn thì từ trước tới h cả đống thg đi tù vì mình r
 11. Lam_Gay

  Kiện nico_nico

  Họ đánh nhau, /piss trêu kh được à?
 12. Lam_Gay

  Kiện nico_nico

  Thế bạn làm cs giúp dân đi lo chuyện bao đồng vậy thì bao h khôn ra đc
 13. Lam_Gay

  Kiện nico_nico

  Họ chưa kiện thì th bạn mắc mớ gì phải kiện vậy?
 14. Lam_Gay

  Kiện nico_nico

  CC gì cx đem ra kiện được?
 15. Lam_Gay

  Chó Nhatt_Hoangg sủa êm và ấm

  Rất êm
Bên trên