Dismiss Notice
Hello Guest, Grand Theft Auto Online mới có bản cập nhật mới. Nhấn vào để xem phiên bản mới! Nhấn vào đây
 • Bài viết mới
 • Thông Báo
 • Hướng Dẫn
 • Tổ Chức
  1. ChangeLog

   3
   12
   youngrin Mới nhất: System Death by youngrin 3/9/18
   RSS
  1. Unban Account

   104
   581
   Gwen Mới nhất: Đơn xin Unban IP by Gwen 17/9/18
   RSS
  1. Gwen Mới nhất: Kháng Kiện by Gwen 14/9/18
   RSS
  2. Cool Mới nhất: Hacking God by Cool 6/10/18
   RSS
  1. (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  1. (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. Tổ Chức Cảnh Sát

   98
   467
   RSS
  3. (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  1. Băng đảng chính thức

   ( người có thẩm quyền mới đc đăng ) ( ngoài này thì mọi hđ của member đc up ở đây nếu đc set gangster thì sẽ đưa lên trên chính thức )
   6
   345
   RSS